preskoči na sadržaj

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka

Login

Natječaji
Odluka o izboru
Administrator / datum: 28. 3. 2017. 17:34

Odluka o izboru kandidata po natječaju za nastavnika/icu multimedijske skupine predmeta u privitku.


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Administrator / datum: 10. 3. 2017. 13:09

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka raspisuje
NATJEČAJ

1)   za nastavnika/icu multimedijske skupine predmeta:
       - računalna grafika
       - video
       - medijski projekti
       - multimedijske tehnologije
- 1 izvršitelj/ica (određeno, puno radno vrijeme)

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99). 

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu: životopis, diplomu, dokaz o hrvatskom državljanstvu, uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.
Natječaj je otvoren od 10.03.2017. do 18.03.2017.

Potpune prijave donijeti osobno na adresu: Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, Vukovarska 58, Rijeka.


[OPŠIRNIJE]Odluka o izboru
Administrator / datum: 9. 3. 2017. 12:17

Odluka o izboru kandidata po natječaju za nastavnika latinskog jezika u privitku.


[OPŠIRNIJE]Odluka o izboru
Administrator / datum: 23. 2. 2017. 11:03

Odluka o izboru kandidata po natječaju za nastavnika hrvatskog jezika u privitku.


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Administrator / datum: 21. 2. 2017. 08:00

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
raspisuje
NATJEČAJ

za nastavni predmet: latinski jezik
1 izvršitelj/ica (određeno, nepuno radno vrijeme – 8 sati nastave tjedno, zamjena za bolovanje)

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, diplomu, dokaz o hrvatskom državljanstvu, uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

Natječaj je otvoren od 21.02 do 02.03.2017.

Potpune prijave poslati ili donijeti na adresu: Pirodoslovna i grafička škola Rijeka, Vukovarska 58, Rijeka.


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Administrator / datum: 8. 2. 2017. 08:00

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
raspisuje
NATJEČAJ

za nastavni predmet: hrvatski jezik
- 1 izvršitelj/ica (određeno, puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje)

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu: životopis, diplomu, dokaz o hrvatskom državljanstvu, uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

Natječaj je otvoren od 08. do 17.02.2017.

Potpune prijave poslati ili donijeti na adresu:
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, Vukovarska 58, Rijeka.


[OPŠIRNIJE]Natječaj za radno mjesto Tajnika/ce škole
Administrator / datum: 19. 1. 2017. 08:00

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( N. N. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/2., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) ravnatelj Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto Tajnika/ce škole
na neodređeno vrijeme
 

UVJETI prema čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi:

a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a).

Uz zamolbu je potrebno priložiti sljedeće dokumente u preslici:
- životopis
- diploma o stečenoj stručnoj spremi
- domovnica
- potvrda da nije podignuta optužnica ni izrečena osuđujuća presuda prema čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starija od 6 mjeseci)

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola. 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
Ovaj natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči HZZ-a te mrežnoj stranici Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka i otvoren je od 19. do 27. siječnja 2017. 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Zamolbe s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili osobno na adresu škole:
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, Vukovarska 58, Rijeka
s naznakom „za natječaj“.


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Administrator / datum: 19. 12. 2016. 08:00

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
raspisuje
NATJEČAJ

za nastavni predmet: Strojevi i automatika.......................1 izvršitelj/ica
(određeno, nepuno radno vrijeme 5 sati nastave tjedno – zamjena)

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, diplomu, dokaz o hrvatskom državljanstvu, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak.

Natječaj je otvoren od 19.12.do 28.12.2016.
Potpune prijave donijeti na adresu: Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, 
Vukovarska 58, Rijeka.


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Administrator / datum: 5. 12. 2016. 08:00

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
raspisuje
NATJEČAJ

za nastavnika praktične nastave (dorada / tisak)……….....1 izvršitelj/ica (neodređeno, puno radno vrijeme)

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, diplomu, dokaz o hrvatskom državljanstvu, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak.

Natječaj je otvoren od 05.12.do 13.12.2016.

Potpune prijave donijeti na adresu: Prirodoslovna i grafička škola, Vukovarska 58, Rijeka.


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Administrator / datum: 8. 11. 2016. 08:01

PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA ŠKOLA RIJEKA
raspisuje
NATJEČAJ

 

za nastavnika / icu  fizike...……………. 1 izvršitelj/ica
(neodređeno, puno radno vrijeme)

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu: životopis, diplomu, dokaz o hrvatskom državljanstvu, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak.

Natječaj je otvoren od 08.11. do 17.11.2016.
Potpune prijave donijeti osobno ili poslati poštom na adresu:
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, Vukovarska 58, Rijeka. 


[OPŠIRNIJE]Natječaj za izvođenje nastave u programima obrazovanja odraslih
Administrator / datum: 19. 10. 2016. 08:02

PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA ŠKOLA RIJEKA
Vukovarska 58,Rijeka
raspisuje 

NATJEČAJ
za izvođenje nastave u programima obrazovanja odraslih u školskoj godini 2016./2017.

I. ZA NASTAVNE PREDMETE:          

Nastavni predmet  -  Godišnji fond sati
Hrvatski jezik - 60
Strani jezik (engleski,njemački) - 30
Povijest - 15
Fizika - 20
Matematika - 50
Kemija - 30
Biologija - 15
Geografija - 10
Glazbena umjetnost - 10
Informatika - 20
Likovna umjetnost - 20
Zvuk - 30
Fotografija - 20
Video - 40
Računalna grafika - 15
Vizualne komunikacije - 15
Animacija - 30
Medijske prezentacije - 20
Medijski projekti - 30
Fotografija i film - 15
Internetske tehnologije - 20
Izrada web stranica - 20
Programiranje za web - 10
Multimedijske tehnologije - 20
Baze podataka - 20
3D animacije - 25
Grafička tehnologija - 20
Kreativna fotografija - 10
Grafički dizajn - 40
Praktična nastava za područje fotografije - 40
Praktična nastava za područje dorade i tiska - 50
Praktična nastava-grafički urednici - 40
Elektrotehnika s automatikom - 5
Strojarstvo - 10
Strukovni predmeti područja kemijske tehnologije i ekologije - 15
Tjelesna i zdravstvena kultura - 10

II. UVJETI:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjom školstvu.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, dokaz o stručnoj spremi i traženim uvjetima, dokaz o hrvatskom državljanstvu, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Potpune prijave slati na adresu:
PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA ŠKOLA RIJEKA
Rijeka, Vukovarska 58


[OPŠIRNIJE]Natječaj za upis polaznika obrazovanja odraslih
Administrator / datum: 4. 10. 2016. 15:15

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
Vukovarska 58, Rijeka
raspisuje

NATJEČAJ
za upis polaznika obrazovanja odraslih u programe kvalifikacije i prekvalifikacije:

(šk.god.2016./2017.)

Obrazovni sektor:
Grafička tehnologija i audiovizualno oblikovanje

 Strukovna kvalifikacija ili zanimanje:
1.    Medijski tehničar
2.    Web dizajner
3.    Grafički urednik – dizajner
4.    Grafički tehničar tiska 
5.    Grafički tehničar dorade
6.    Fotograf
                                                          
Obrazovni sektor:
Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Strukovna kvalifikacija ili zanimanje:
1.    Ekološki tehničar
2.    Kemijski tehničar

 

Broj polaznika: 10 do 20 po zanimanju
                                                          
Uz prijavu kandidati prilažu:
-    Svjedodžbu o završenoj školi
-    Svjedodžbe o završenim razredima
-    Domovnicu 
-    Rodni list
-    Dvije fotografije

Prijave se obavljaju u administraciji škole, na adresi:
Rijeka, Vukovarska 58.
Natječaj je otvoren do 14. listopada 2016.
Početak nastave: po dogovoru sa voditeljem obrazovanja

Informacije o upisu možete dobiti na telefon:
-    Administracija: 675-732; 099 2680 668
 -   e-mail adresa: pgsri@hi.t-com.hr


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Administrator / datum: 3. 10. 2016. 08:14

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
raspisuje
NATJEČAJ

1/   za nastavnika/icu multimedijske skupine predmeta:
      - računalna grafika
      - video
      - medijski projekti
      - multimedijske tehnologije
                                                 ……………………… 1 izvršitelj/ica  
  (određeno, puno radno vrijeme)    

2/  za nastavnika/icu  glazbene umjetnosti
                                                 ……………………… 1 izvršitelj/ica
 (neodređeno, nepuno radno vrijeme, 5 sati nastave tjedno, ukupno tjedno zaduženje 10 sati)                                                                                          

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu: životopis, diplomu, dokaz o hrvatskom državljanstvu, uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.
Natječaj je otvoren od 03.10. do 12.10.2016.
Potpune prijave donijeti osobno na adresu; PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA ŠKOLA RIJEKA, Vukovarska 58, Rijeka. 


[OPŠIRNIJE]Nastavak obrazovanja za stjecanje više razine kvalifikacije
Administrator / datum: 15. 6. 2016. 09:56

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14) i Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (NN 8/16) Prirodoslovna i grafička škola Rijeka ,za školsku godinu 2016./2017.

OBJAVLJUJE PROGRAME OBRAZOVANJA ZA STJECANJE VIŠE RAZINE KVALIFIKACIJE:

- WEB DIZAJNER

- MEDIJSKI TEHNIČAR

Pisani zahtjev Školi za nastavkom obrazovanja može podnijeti učenik ili roditelj/skrbnik malodobnog učenika do 5. srpnja 2016. godine.

Uvjeti:

- Završeno trogodišnje obrazovanje u obrazovnom sektoru grafike

- Prosjek ocjena svih razreda prethodno završenog obrazovanja najmanje 3,5 zaokruženo na dvije decimale

Podnositelj zahtjeva obavezan je priložiti izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžbe o završenom obrazovanju.

Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati.

v.d.Ravnatelja
Radenko Bradić,dipl.ing.

 

Rijeka,15. lipnja 2016.


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju